Khái quát quá trình hình thành, hoạt động và phát triển

Giới thiệu: Tổng quát về quá trình hình thành và phát triển:

- 1999-2003: Phòng Xét nghiệm Cơ bản thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Y Học Lâm Sàng.

Trưởng phòng: PGS.TS.Trần Thị Minh Diễm (phó Giám đốc Cận Lâm Sàng, Trưởng Bộ môn Sinh Lý Bệnh-Miễn dịch)

Các cán bộ kiêm nhiệm Bộ môn Huyết học: ThS.BS. Lê Phan Minh Triết, ThS.BS. Phan Vĩnh Sinh, ThS.BS. Trần Thị Ngọc Tuệ. ThS.BS. Hà Nữ Thùy Dương, KTV.CN. Lê Thị Thu Hà phụ trách chuyên môn Huyết học-Truyền máu.

Các cán bộ cơ hữu: KTV. Trần Thị Kim Liên, KTV. Hoàng Thị Hồng Nhung, KTV. Phạm Thanh Tường và Hộ lý. Nguyễn Thị Kim Ngân.

Giai đoạn này chủ yếu thực hiện các xét nghiệm cơ bản về huyết học, đông máu, xét nghiệm test nhanh trong chẩn đoán, lấy mẫu và vận chuyển mẫu đến các labo sinh hóa, huyết học, miễn dịch, vi sinh, giải phẫu bệnh, ký sinh trùng.

Ngoài ra còn có các cán bộ kiêm nhiệm từ các Bộ môn Sinh hóa, Vi sinh, Ký sinh trùng, Giải phẫu bệnh, Sinh lý bệnh-Miễn dịch học phối hợp thực hiện, trong đó:

* Sinh hóa : PGS.TS. Trần Thị Thu Hương, Trưởng Bộ môn Sinh Hóa, ThS.BS. Phù Thị Hoa và các cán bộ của Bộ môn phụ trách Xét nghiệm chuyên môn

* Miễn Dịch-SLB: PGS.TS.Trần Thị Minh Diễm, TS.BS. Phan Thị Minh Phương và các cán bộ Bộ môn…

- 2003-2009,  khoa Huyết học-Truyền máu được thành lập 2003

Trưởng Khoa PGS.TS. Nguyễn Ngọc Minh (Trưởng Bộ môn Huyết học, Giám đốc Trung Tâm Huyết Học-TM Bệnh viện TW Huế)

Phó Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Hữu Toàn

KTV Trưởng: Hoàng Thị Hồng Nhung

Các BS và KTV kiêm nhiệm: ThS.BS. Lê Phan Minh Triết, ThS.BS. Phan Vĩnh Sinh, ThS.BS. ThS.BS. Hà Nữ Thùy Dương, ThS.BS. Hoàng Thị Anh Thư(2005), ThS.BS. Nguyễn Quỳnh Châu(2010), KTV.CN. Lê Thị Thu Hà, CN. Hồ Trần Phương(2004), CN. Trương Thị Quỳnh Như(2005) phụ trách chuyên môn Huyết học-Truyền máu.

Các cán bộ cơ hữu: KTV. Phạm Thanh Tường, KTV. Trần Thị Kim Liên, KTV. Hoàng Thị Hồng Nhung, Hộ lý. Nguyễn Thị Kim Ngân.

Giai đoạn này chủ yếu tập trung thực hiện các lính vực chuyên môn Huyết học, đông máu, truyền máu và tiếp đón lấy máu cho các đơn vị khác.

- Từ năm 2009 đến nay:

Trưởng khoa: ThS.BSCKII. Hà Nữ Thùy Dương

Phó Trưởng khoa: TS.BS. Lê Phan Minh Triết

Kỹ Thuật viên Trưởng: CN. Phạm Thanh Tường(2014)

Các BS và KTV: ThS.BS. Hoàng Thị Anh Thư, ThS.BS. Nguyễn Quỳnh Châu, KTV. CN. Lê Thị Thu Hà(1999-2014), ThS. Hồ Trần Phương, ThS. Trương Thị Quỳnh Như, CN. Lê Mậu Dũng(2010-2012), CN. Lê Quốc Đạt(2014), KTV.Trần Thị Kim Liên(1999-2014), Hộ lý. Nguyễn Thị Kim Ngân và Trương Thị Năm(1999-2014).